Nankoku Souvenir Higesan Shop

南国みやげ品店・ひげさんの店

TEL +81-997-23-2428
891-3111
69 Nishi-machi, Nishinoomote,Kagoshima