Furuichi Shoten

古市商店

TEL +81-997-23-1212
891-3101
16270 Nishinoomote, Nishinoomote-shi,Kagoshima